Demo Başvurusu

Sesli Çağırma Sistemleri

Kan alma merkezleri, hasta bekleme alanları gibi sıra numarası ile işlem yapılan birimlerde, sıradaki işlem yapılacak kişinin sesli olarak çağrılabilmesini sağlayan bir sistemdir. Bu şekilde klasik hasta çağırma durumlarında oluşabilecek karışıklıkların önüne geçilmiş ve zaman tasarrufu sağlanmış olur. Sıradaki kişinin bilgileri eş zamanlı olarak bir ekran vasıtasıyla da gösterilebilmektedir.