Demo Başvurusu

TRtek Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri

Ülkemizde birçok Ağız ve Diş Sağlığı Merkez ve Hastaneleri ile Diş Hekimliği Fakülteleri, TRtek’in kurumsal çözümleriyle çalışmaktadır. TRtek HBYS; Kamu Hastaneleri ve Özel Sağlık kurumlarının ihtiyacı olan idari, tıbbi ve finansal bilgi entegrasyonunu sunan; organizasyon etkinliğini arttıran, bu sayede kolay yönetilebilir bilgi bütünlüğü oluşturan bilgi sistemidir.

TRtek HBYS, yüksek teknolojisi, güvenilir, esnek, yönetilebilir, hızlı ve kolay kullanımlı yapısı ile kurumunuzun tüm bilgi sistemi ihtiyaçlarını karşılar.

TRtek HBYS; Ara yüzlerindeki esnekliği, sadeliği ve anlaşılabilir yapısı sayesinde kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Microsoft. Net, Oracle Veritabanı ve Web Teknolojileri ile N- katmanlı olarak geliştirilmiştir. Modüler altyapısı sayesinde değişen kullanıcı ihtiyaçlarına çok kısa sürede cevap verebilmektedir.

İş kuralları ile güçlendirilmiş Veri giriş alanlarıyla kullanıcıların eksik veya yanlış bilgi girişi yapmalarını engellemektedir.

Otomatik yedek alma özelliği sayesinde, verilerinizin her türlü sistem sorunu, yangın, sel gibi olağanüstü durumlara karşı güvende olmasını sağlamaktadır.

Telefon çağrı merkezi, SMS, Internet, Kiosk, IVR randevu sistemleri ile çalışmaktadır.

Radyolojik Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemleri (PACS) bulunmaktadır. Alınan tüm raporlar, gruplanabilmekte, rapor çıktıları kullanıcı tarafından tasarlanabilmekte, dış ortamlara (Word, Excel, PDF, HTML vb..) veri aktarılabilmekte ve istenen rapor grafiksel olarak da görüntülenebilmektedir.

SMS teknolojisi etkin biçimde kullanılarak, yönetici istatistik özetleri belirtilen kişilerin cep telefonlarına SMS ile bildirilmektedir, ayrıca sistem üzerindeki anormal durumlarda da sistem sorumlusu SMS ile uyarılabilmektedir.

Web teknolojileri kullanılarak, tetkik sonuçları görüntülenebilmekte ve raporlama yapılabilmektedir.

HL7 desteği sayesinde, diğer veritabanlarıyla veri alışverişi yapılabilmektedir.

H2H( Hospital To Hospital) sistemi ile diğer sağlık kurumları arasında hasta kayıt transferi,bilgi paylaşımı ve iletişim kurabilmektedir.

Gerek kurum içi, gerekse kurum dışındaki sistemler (Medula, Sağlık-NET,Tele Tıp,MHRS vb..) ile tam entegrasyon sağlamaktadır.

XML teknolojisi ile masaüstü uygulamasının sağladığı hız, güven ve pratik klanlımdan hiçbir ödün vermeden, internet üzerinden web uygulaması gibi çalışabilmektedir.