Demo Başvurusu

Anket Takip

     Anket takip programı hasta memnuniyeti ölçme ve değerlendirme programıdır. Sağlık tesislerine başvuran hastaların iletişim ve muayene oldukları poliklinik bilgileri sisteme yüklenir, kurum tarafından belirlenen sorunlar programa önceden tanımlanır. Hastalara sağlık tesisine başvuru türüne göre (ayaktan, yatan ve acil) sorular yöneltilir. Sistem her hastaya bir anket izni verir.

     Yapılan anketler istatistik modülüne kaydedilir ve isteğe bağlı olarak Sağlık tesisi ya da poliklinik bazlı istatistikler çıkartılabilir.