Demo Başvurusu

Poliklinik İşlemleri

  Entegre ünit sistemine göre uyarlanmış poliklinik çözümlerimiz, kliniklerdeki iş yükünü azaltmayı ve klinik personelinin hasta memnuniyetine yönelik çalışabilmesini sağlar,

        Oral diagnoz planlama,

        Birlikte uygulanmayacak işlemlerin EK-7 ye göre takibi,

        Hastaların GSS bildiriminin sağlanması, faturaya sıfır hata ile evrak gönderilmesi,

        Tüm röntgen yazılımları ile entegre çalışabilme ve enjeksiyon takibi,

        Hastaların protez iş süreci ve diş laboratuvarı ile entegrasyonu,


        Ağız içi kamera entegrasyonu ile teşhis ve tedavi kolaylığı,

        Medula MHRS gibi servislerle tam entegrasyon,

        Öncelik durumuna göre veya randevu saatine göre hasta bilgilendirme panoları,

        Aydınlatılmış onam formu ve kaliteyi üst düzeyde tutmayı hedefleyen çeşitli çözümleri sağlar.