Demo Başvurusu

Doktor Performans İşlemleri

Doktor Performans modülü hastanede çalışan hekimlerin hastalara uyguladığı girişimsel işlemler yönergesinde puanı bulunan tüm işlemlerin kaydını tutup istenilen tarih aralığına göre sorgulanan tüm verilere kolayca erişimi sağlar.

        Doktorların uyguladığı işlemler,

        İşlemlerin uygulandığı hastalar,

        İşlemleri uygulayan doktorlar,


        Mesai içi ve mesai dışı uygulanan tüm işlemler ve bunların puan karşılığı,

        Birim performans yönergesine göre hekimlerin kanal, fissur, dolgu puanları ve uzman hekimlerin uzmanlık durumuna göre uzmanlık katsayıları, oranları, katsayıya ulaşmak için uygulamaları gereken işlemler ve benzeri işlemlerin birim performans yönergesine göre takibi,

        Esnek raporlama sistemi içermektedir.