Demo Başvurusu

Karar Destek Sistemi

KARAR DESTEK SİSTEMİ

      Sağlık Karar Destek Sistemi, yönetimin karar verme sürecinde kullanacağı verilerin toplanmasını, depolanmasını, analiz edilmesini, kolay erişilebilmesini, planlamalarda, stratejilerin belirlenmesinde ve kritik yönetim kararlarının alınmasında kullanılmasını sağlamak amacıyla oluşturulan sistematik bir yapılanmadır.

      Sağlık Karar Destek Sistemi, Genel Sekreterliklerin, bağlı sağlık tesislerinin verilerine en doğru ve stabil şekilde ulaşmasını sağlar. Web tabanlı yazılımıyla ve esnek raporlama sistemiyle tamamen kullanıcı dostudur. Herhangi bir sınırlama olmaksızın istenildiği kadar rapor tasarlanabilen bir Yönetici Modülünü de içinde barındıran sistem, son kullanıcıların raporları tasarlamasına olanak sağlar.

TIBBİ STANDART RAPORLARI

      Genel Sekreterlik Tıbbi Hizmetler Başkanlığı tarafından, sağlık tesislerinin aylık olarak takip edilen raporları, kurumların istekleri doğrultusunda sisteme entegre edilmektedir. Şu an 30’un üzerinde rapor sistem üzerinden alınabilmektedir.

 

Tıbbı Standart Raporları:

 • Acil muayene sayısı
 • Toplam poliklinik sayısı
 • Cerrahi poliklinik sayısı
 • Dahili poliklinik sayısı
 • Acilden başka hastaneye sevk sayısı
 • Yatan hasta sayısı
 • Branş bazında yatan hasta sayısı
 • Acil Servis Günlük Doktor Başına Düşen Hasta Sayısı
 • Acil Ameliyat Sayısı
 • Toplam Ameliyat Sayısı
 • Branş Bazında Ameliyat Sayısı
 • Poliklinikten Sevk Sayısı

 

ADSM RAPORLARI

      Sağlık Karar Destek Sistemi Diş Hastanelerine özel olarak hazırlanmış 15 kriteri raporlamaktadır. Bu sayı KDS’nin esnek raporlama modülüyle artırılabilir.

 • MHRS Kullanım Oranı
 • Diş Çekim sayısı
 • Flor uygulama oranı
 • Genel anestezi ve sedasyon altında tedavi sayısı
 • Poliklinik sayısı
 • Başvuran hasta sayısı
 • Komplikasyonlu Diş çekim sayısı
 • Fissur ve Pit örtücü yapılan hasta sayısı
 • Dolgu sayısı
 • Kanal Tedavisi yapılan diş sayısı
 • Yapılan sabit protez üye sayısı
 • Yapılan hareketli protez üye sayısı
 • Ortodonti
 • Pedodonti
 • Aktif çalışan hekim başına günlük poliklinik sayısı

GÖRÜNTÜLEME TETKİK RAPORLARI

      Görüntüleme tetkik raporlarıyla yapılan işlem sayıları ve verilen randevu süreleri istenilen zaman aralıklarıyla sorgulanabilir. KDS 13 görüntüleme ve tetkik raporu ile dinamik raporlama yapacak şekilde tasarlanmıştır.

 • Usg
 • Doppler usg
 • Mr
 • Bt
 • Emg
 • Eeg
 • Ekg
 • Gastroskopi
 • Kolonoskopi
 • Bronoskopi
 • Sistoskopi
 • Artroskopi
 • angiografi