Demo Başvurusu

MKYS Modülü

Anlaşılır arayüzleri ile kurumdaki tüm ilaç, sarf ve demirbaş işlemlerinin takibini MKYS servisleri ile birebir entegrasyonlu bir şekilde sağlar.

        Malzemelerin asgari-azami stok seviyeleri belirlenmekte, 

        Cep depo işlemleri, kliniklerin ara stoklarının takibi yapılmakta,

        Miad kontrolleri kolaylıkla yapabilmekte,

        El terminali çözümlerimiz ile malzemelerin takibi ve barkodlama sistemleri sağlanmakta,

        Kliniklerden malzeme istemleri asgari-azami ve kritik stok seviyeleri dikkate alınarak, malzeme bazlı tanımlanan kısıtlamalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

        Taşınır işlem fişleri, giriş çıkışların takibi sağlanmaktadır.

        Muayene komisyon raporu, stok sayım tutanağı, stok çıkış listeleri, aylara göre stok durumu gibi bir çok rapor kolaylıkla alınabilmektedir.