Demo Başvurusu

Hasta Kabul

Adrese dayalı kimlik paylaşım sistemi ile entegre çalışan, hastaların sırada bekleme sürelerini minimuma indiren ve hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı amaçlayan hasta kayıt-kabul modülümüz sayesinde 10 saniye gibi kısa bir sürede hasta kaydı yapılabilmektedir.

        KPS, MHRS, Medula gibi web servisleri tam entegre çalışma KPS den sorgulunan doğum tarihine göre muayene önceliği ve bu önceliklerin klinik panolarına anktarımı,

        Hasta yoğunluğuna göre uygun hekime hasta yönlendirilmesi,

        Hastalara ait özel not ve anemnez bilgilerinin hasta kayıt-kabul kullanıcısı tarafından bir defaya mahsus girilip klinik kullanıcıların ve entegre çalışan tüm birimler tarafından görülebilmesi,

        Aynı zamanda danışma modülü işlevi ile kolay bilgi erişimi,

        MHRS randevulu hastaların detaylı takibi ve randevu kabulü,

        Çeşitli raporlama sistemleri ile hasta bilgilerini offline ortama kolayca aktarma,

        Hasta kimlik fotoğrafların sistemde kayıt altına alınması gibi esneklikler sağlar.