Demo Başvurusu

Maaş - Ek Ödeme

MAAŞ EK ÖDEME PROGRAMI

1-Kadro karşılığı memur,4B,4C,4924,657,İşçi,Avukat ve Vekil ebe maaşlarınız hesaplanması.

2- İşçi devlet ikramiyesi ve sendika ikramiyesi hesaplanması.

3- Personel  türüne göre   ek ödeme hesaplanması.

4-Personel türüne göre sabit ödeme hesaplanması.

5- Kısıtlı maaş, fark maaşları ve 14 günlük maaş farklarını hesaplanması.

6-Maaş bordro dökümlerini olan 4b,4c,4924,işçi ve 657 memur ve kadro karşılığı memur  bordro dökümleri alınması.

7- Txt ve Xml  dökümanları hazırlanabilmesi.

8- Ödeme emirlerini  yapılması olması ve  gerektiğinde  mutemet tarafından ayarlanabilmesi.

9-Ek ödeme bordrosunda  banka listesi, bordro excelde aktarılabilmesi.

10-Nöbet ,Sabit  ve 666 KHK  sabit  ödemelerinde banka listesi bordro listesi txt dosyası ve tek kişilik bordro dökümü alınabilmesi.

11- Her türlü ödemeler ve kesintiler hesaplanmalıdır. Buna bağlı olarak;

 • Sosyal yardımlar brüt ve/veya net olarak kaydedilebilmelidir.
 • Özel sigorta, icra gibi kesintiler kaydedilebilmelidir.
 • Ücretler netten brüte ve brütten nete hesaplanmalıdır.
 • Diğer kanuni ve özel kesintiler kaydedilebilmelidir.
 • Kıdem, ihbar bordrosu çıkartılmalıdır

12.Bordro raporlarını hazırlamalıdır.

 • Ücret raporu,
 • Veriliyorsa avans raporu,
 • Muhasebe icmal raporu,
 • Personel ödenekleri raporu,
 • Personel kesintileri raporu,
 • Personelin gelir vergisi matrah raporu,
 • Yıllık bordro icmali.

 

13-Değişen vergi, Prim, matrah oran ve parametreleri tanımlanmalı ve parametreler her ay değişebilir olarak düzenlenmesi.

14- Arama Kriterleri ve Süzme.

15-Gerektiğinde maaş bilgilerinin,kümülatiflerin,nöbet saat bilgilerinin ve ek ödeme gün bilgilerinin excell ortamında programa aktarılması.

16-Tüm değişken değerlerin kullanıcı tarafından giriş yapılabilmesi.