Demo Başvurusu

Arşiv Modülü

Kurum içerisinde arşivlenen tüm evrakların bilgi ve içeriklerine kolayca ulaşılmasını ve yönetilmesini, evrak aramaya son vererek iş yükünün azaltılmasını amaçlar.

        Evrağın tarihi, geldiği birim, geldiği hekim ve dosya numarası gibi bilgilerine göre saklanmasını ve sorgulanmasını sağlama

        Evrağın arşivdeki dolap, bölüm, sütun, raf ve klasör numaralarının görüntülenmesi ile yazılı evrağın kolayca bulunmasını sağlama,

        Arşivdeki evrakların detaylı ve anlaşılır bir biçimde listelenmesi gibi olanaklar tanır.